2002_0901_231005AA
 Louis XVI (?) couple 
Previous Index Next